Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Te 1,2-6;

Jan 14:1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

Vidíte, jak Pán vždy povzbuzuje k neochvějné, pravé naději? Tato slova říká Petrovi a dalším ihned poté, co Petrovi sděluje, že jeho tělesná odvaha a odhodlání nebude stačit. Že Petr Pána zradí a ostatní se rozutečou! Spoléhat na sílu paže, na ostří meče, který má paže třímá? Spoléhat na člověka, na armádu lidí a jejich moudrost, bojový um a výzbroj? Spoléhat na cokoli, kromě Boha?  To znamená selhat, padnout a být poražen! Ale spolehnout se na Boha, a Ježíše Krista, znamená obstát vždy, za všech okolností! Víte lidské, tělesné spoléhání kalkuluje a srovnává. Počítá šanci na úspěch. Vyjde, když udělám to, či ono? Stačí a bude to stačit, když… A dosaďte si sami cokoli z tohoto světa a jeho způsobů. Naděje víry v Boha, v Krista je jiná! Nemusí počítat! 

Text kázání