OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11)

Nová přirozenost je jako semínko rostliny, které se musí zalévat, opatrovat, aby z něj vyrostla velká a silná rostlina a vydala užitek, nebo strom, který vydá dobré ovoce. Oblékej Krista – obnovuj svou mysl!  Jak? Pravým poznáním – proniká mysl i srdce, člověk ho zakouší, předmětem tohoto poznání je svatá Boží vůle, cílem pak obnovení "obrazu Stvořitele". Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Nový člověk však není jen pouhé znovuobnovení prvního Adama před Pádem. Je ještě lepší, protože je jako Kristus. Adam neznal před Pádem Boží vykupující lásku skrze oběť Ježíše, zato v Kristu je taková láska naplněna a vyjádřena. Obnovuj svou mysl. Zkoumejte v Bibli, kdo je Bůh a kdo je Ježíš Kristus – obraz do kterého se máme obnovovat. Poslouchejte Krista. Proste Ducha ať vám pomůže být stále více podobný Kristu – posvěcení. Když nebudete hledat v Písmu a s modlitbou, kdo je Bůh a jaký je, pak se nemůžete obnovovat. Posvěcování je vlastně příprava na věčný život, který trvá na věky v nebi s Pánem!

Text kázání: