Od přirozených neřestí k nadpřirozeným ctnostem! (Efezkým 4,31-32)

Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. (1. Tesalonickým 4:7)

Osnova kázání