Odloučeni (Ef 2,12)

V Kristu je všechno nebeské požehnání duchovních věcí.

Byli jsme spaseni milostí skrze víru, jsme Božím dílem a to je důvod, proč si máme připomínat, čím jsme byli. Byli jsme pohané a Židy podle těla, kteří jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, jsme byli hanlivě nazýváni neobřízkou. Byli jsme odděleni od mnoha Božích dobrodiní a požehnání.

Text kázání

Osnova kázání