Plán pro služebníky Krista (Koloským 1,24-29)

Co to jen je, co se musí ještě udělat, aby Kristovo dílo bylo úplné? Nic. Nic. Kristus pro naše spasení učinil úplně všechno, co je potřeba. Už nic nezbývá. Už nic není potřeba přidat. Už dokonce nesmí být nic přidáno, jinak by nebyl spasitelem Kristus, ale Kristus a někdo, kdo mu musí pomáhat. Ale nikdo jiný, než Bůh sám v lidském těle nemůže zaplatit dostatečně za hřích člověka a přitom žít. Když má za svůj hřích platit hříšník, pak je to smrt. Věčné peklo. 

 

 

 

 

Text kázání:

    Osnova kázání