POD TÍHOU BOŽÍHO KÁZNĚNÍ (ŽALM 39)

aaaLidský život je jako chmýří ve větru, pokud si člověk neuvědomuje, kým skutečně je ve světle božího majestátu a svrchované moci. Jen v Bohu, v Kristu dostává lidský život svou pevnost a dosahuje svého cíle a naplnění v poslušném a svatém životě podle boží vůle. K tomu byl člověk stvořen a každé vyvolené boží dítě je obnoveno boží mocí k životu ve svatosti a pravdě podle obrazu plného lidství Kristova! Jsme-li však boží děti, potom nám náleží dokonalá výchova od Boha Otce! Jak se k ní máme stavět? S poslušnou radostí a vděčností. Neboť kdo ji nemá, je vůbec dítětem Svatého Izraele? 

Osnova kázání