PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28;

aaaVšude ve světě vidíme viditelnou církev, která se navenek hlásí k evangeliu Ježíše Krista, ale opouští biblickou pravdu a biblické evangelium Ježíše Krista! Činí tak pod tlakem světa, který není bohužel jen kolem ní, ale je už dlouho uvnitř této viditelné církve. Vždycky byl uvnitř, od počátku církve o to svět a hřích usiluje. Být uvnitř církve.  Ale dnes zní slovo z Mt 24 o velkém svodu a odpadnutí, lživých prorocích, a o vychladlé lásce mnohých jakoby mnohem silněji. Čím je sůl bez chuti? Čím je zpráva o Boží lásce zbavená pravdy o tom, že Bůh je svatý a nenávidí hřích?  Divíme se, že svět pohrdá evangeliem a šlape po viditelné církvi? Je prostředkem k nápravě cesta ještě většího rozmělnění a opuštění evangelia, aby se hříšníkům v církvi líbilo? Bude se nám líbit v takové církvi? Jaké jsou odpovědi? Budeme dnes znovu v Ř 1, 18-28;

text kázání: