Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14)

aaaCož nám nehoří srdce, když slyšíme o díle evangelia mezi lidmi? Což nejste naplněni vděčností a chválou, když slyšíte, jak evangelium Pána Ježíše vysvobozuje lidi zotročené hříchem a dělá z nich Boží milované děti? A to všechno jsme mohli, i my, kteří jsme dnes zde a věříme Ježíši, zakusit na vlastní kůži. Jeho milost. Ale je to jako když se vrátíte z výstaviště Zahrady Čech a zasadíte na zahradě třešeň. Máte radost, ale to je jen začátek. Nyní se těšíte na budoucnost, kdy ten stromek začne vydávat ovoce. Sladké třešně, které chutnají každému, kdo je okusí. I křesťanský život nekončí obrácením. Je to jen začátek nového života. V prvním kázání z listu Koloským jsme se dívali, co je evangelium a jak proměňuje člověka. A dnes máme před sebou otázku: K čemu vede poznání Krista? Co se stane, když se Kristus stane Pánem mého života? Co můžeš očekávat a k čemu jsi Bohem povolán?

    Text kázání: