Použití Písma v osobním životě (Ž 119,1-8)

Boží slovo je světlem pro život člověka

Boží slovo vždy bylo základem, na němž stál křesťanský život. Jenom ze svatých Písem se můžeme dozvědět pravdu o spasení, o Kristu a o sobě. Jenom skrze svatá Písma jsme posvěcováni a tak rosteme do podoby Božího syna.

Osnova kázání