Použití Písma ve sboru (1Tm 4,13)

Než přijdu ujmi se předčítání, kázání a vyučování

Boží slovo hraje klíčovou roli v životě církve. S Písmem církev stojí a padá, protože Písmo je jediným zdrojem poznání pravdy o Kristu, o Bohu i o člověku a cestě spasení.