Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14)

Ježíš je světlo světa

Jan popsal příchod Spasitele na svět úplně jinak než Matouš nebo Lukáš. Zmiňuje Kristovo lidství, ale mnohem více se soustředí na Kristovo Božství. Jan brilantně spojuje obojí a ukazuje nám nádheru Spasitele přicházejícího na svět.

Text kázání

Osnova kázání