Přijali jste Ducha svatého? (Sk 19,1-10)

Tři roky kázal celou radu Boží

Devatenáctá kapitola Skutků popisuje službu apoštola Pavla v Efezu. Předchozí kapitola mluví o vzniku církve v Efezu, tato kapitola popisuje, jak mocný dopad mělo vytrvalé a jasné kázání Božího slova nejenom na Efez, ale na celou oblast.

Text kázání

Osnova kázání