Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8;

Už spolu dobře vidíme, jak je modlitba důležitá? Komu je určená a ke komu směřuje? Z čeho se skládá a co nás učí? Pravá modlitba je určená výlučně Božímu lidu. Směřuje výlučně k Bohu! Učí nás rozpoznávat a naplňovat potřeby těch, za které se modlíme. Učí nás soucitu, který si uvědomuje hloubku potřeb druhých a přijímá je za své. Naplňuje je před těmi svými! Modlitba, pokud je v souladu s Boží vůlí uctívá a chválí Boha, vzdává mu čest a chválí Ho za Jeho dobrotu. Je k Jeho slávě, protože On je tím jediným, který má moc vyslýchat a naplňovat modlitby svého lidu.

 

 

 

 

Text kázání: