Sedm věcí, které činí církev církví! Sk 2, 37-47

obrKaždý bude jednou rozsouzen, rozetnut Božím slovem! Je velmi důležité, jak a kdy. Budu rozsouzen pravdou zde, v tomto časném věku? Nebo až ve věku budoucím? Zde, a právě nyní je ten čas milosti, kdy lidé stále ještě mohou činit pokání a přicházet vírou ke Kristu, aby byly jejich duše zachráněny pro věčnost! Jste-li zasaženi v srdci, neváhejte. Dokonce pokud jste slyšeli Boží slovo a nejste zasaženi v srdci, neváhejte a proste, abyste zasaženi byli! Protože nikdo nikdy neví, jestli bude dána další příležitost. Bůh je dobrý a nanejvýše milostivý. Ale nevyplácí se pohrdat Jeho milostí. Mít ji za lacinou. Říkat si, snad příště! My si tě přijdeme Bože, poslechnout příště, až někdy jindy.

Text kázání: 

Osnova kázání