Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11)

Bohu patří sláva i moc na věky věků

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.

Text kázání

Osnova kázání