SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (FP 1,19-26)

Služte k prospěchu církveSpoléhejme na Pána Ježíše. On svým slovem na počátku založil zemi i nebesa jsou dílem Jeho rukou (Žd 1:10) a nyní všecko nese svým mocným slovem! Nespoléhejme na lidi, na vládu, ani na lékaře nebo politiky, že nás ochrání a zachrání. Nezachrání, i oni jsou jen stvoření. Je jen jeden, který má moc nad nebesy, zemí i viry, náš Bůh!

Text kázání:

Osnova kázání