Spasení je dar, aby se nikdo nemohl chlubit! I

aaaOd evangelia mocného, nepřemožitelného, které si podmaňuje naprosto vše, Pavel přechází v kapitolách devět až 11 k evangeliu vyvolení. A dokazuje, že je to Bůh. Který se slitovává, nad kým chce. Učení o vyvolení je nejvíce trnem v oku padlému lidskému srdci. Boží absolutní svrchovanost je něco, co člověk ve svém pádu a hříchu nemůže rozdýchat! Lidská přirozenost se s něčím takovým nemůže nikdy smířit. Potřebujete mít nové srdce a potřebujete být novým stvořením, jinak nejste schopni poznat, přijmout, porozumět a žít veskrze biblickou doktrínu a nauku o vyvolení. Izajáš říká.

  • Izajáš 26:10 Dává-li se milost svévolníku, spravedlnosti se nenaučí; v zemi správných řádů bude jednat podle, na Hospodinovu důstojnost nebude hledět.

Text kázání: 

 

Osnova kázání