Svatí buďte, neboť Já jsem svatý! (Ko 1,9-14)

Být křesťanem znamená být vysvobozen od hříchu ke svatosti, tedy k novému způsobu myšlení a k novému způsobu života.