Svou krví vykoupil své napříč celou zemí, napříč všemi národy! Ř 11,6;

AAAKaždý člověk je naprosto a absolutně oddělený od Boha. A to tak, že je před Bohem mrtvý ve svých vinách. Ef 2,1-2; V Boží blízkosti takový člověk bídně zahyne. Shoří v žáru Jeho svatosti jako papír napuštěný benzínem! Žd 12,29; Tím padá každá výmluva každého, kdo odmítá evangelium Pána Ježíše Krista! Jsi ateista, muslim, budhista, zoroastrista, polyteista? Boj se Boha, nemáš výmluvu! Tvé nejlepší skutky jsou Bohu ohavné a jsou to špinavé cáry. Do nebe a k nebeské hostině bude vpuštěn jen ten, kdo má správný šat. Mt 22,10-14; Komu Bůh přičetl dokonalou Kristovu spravedlnost. Komu dal milost činit pokání a věřit všemu, co Bůh říká v Bibli o spáse, o Kristu! Proto čiň pokání a věř evangeliu! Mt 4,17;

Text kázání: