Toto je smýšlení Ježíše Krista! (FP 2,5-11)

zimaUž po několik týdnů společně studujeme list Filipským. A musíme znovu a znovu děkovat Pánu, že nám tento dopis apoštola Pavla zachoval a dal jako součást svého Písma, své zjevené vůle pro život církve. Co máme dělat, když se všechno kolem od základu hroutí? Na jaké frontě máme bojovat, když nám mizí naše osobní svoboda před očima? Má smysl zítra ještě o něco usilovat? A o co? To jsou praktické otázky, na které nám Pán skrze Pavla dává odpovědi. Nenechává nás ve tmě, ani bez naděje, ale chce vést náš život ke své slávě, ať okolnosti tohoto světa, naší země, rodin i viditelné církve nevypadají zrovna příznivě. Proč zrovna u Boha máš takovou jistotu pokoje? Když se vlády hroutí, politické vyhlídky jsou katastrofální a zdravotní situace bídná? Protože Bůh je svrchovaný vládce a Pán a jeho evangelium i dnes zve k pokoji a odpočinutí. 

Text kázání:

     

    Osnova kázání