Tři duchovní složky křesťanského života...

Tři duchovní složkyVděčnost, povzbuzování a touha po společenství jsou přirozené znaky víry člověka, který se znovu narodil skrze víru ve vzkříšeného Krista. Ještě více si je uvědomujeme právě v situacích, které jsou tak podobné té apoštola Pavla, když psal tento dopis: sám ve vězení kvůli evangeliu, nejspíše v Římě, a je oddělen od společenství církve, kterou kvůli Kristu tak velmi miluje: církve v makedonském, tedy dnešními slovy řeckém, městě Filipis.

Text kázání

Osnova kázání