Tři znaky živé víry! Fp 1, 3-8

Fp 1, 3-8To je pravá bohoslužba křesťana. Jestli patříš Kristu, pak každá chvíle tvého života musí být bohoslužbou. Ať doma vyučuješ své děti, protože nemohou chodit do školy, děláš to k Boží slávě, nejen jako lidem, ale jako službu Bohu! Ať sedíš denně u počítače a namáháš svou hlavu nad učením nebo pracuješ rukama v dílně u stroje, to je druh služby Bohu! Se všemi nedokonalostmi a vlastním selháváním, se všemi zápasy o vytrvalost, se vším tím bojem s vlastním hříchem, který nás v té službě tak podráží a omezuje.

Text kázání

Osnova kázání