U HOSPODINA JE SPÁSA! (Jon 2,1-11)

aaaJonáš, syn Amítajův, prchá od Hospodina. Dokud byl oblíbený mezi lidmi, protože jim přinášel povzbudivé slovo od Hospodina, tak Bohu sloužil ochotně (2Kr 14:25). Běda ale, když ho Bůh volá k něčemu, o čem si Jonáš myslí, že to není správné. To se hned celé nitro vzpouzí a nohy utíkají přesně na opačnou stranu! Podřizuješ se rád Bohu, když "je slunce na obloze", jak zpíváme v jedné písni? Když se ti daří a vidíš Boží požehnání? To je dobře. Jen musíme dávat pozor, abychom nejednali jako Jonáš: když přijdou mračna, tedy těžkosti. Komu dáváš přednost? Pomůžeš si raději sám, anebo se podřídíš pod Boží ruku a necháš se vést? Půjdeš vírou, i když není vidět na krok dopředu? Jonáš se potřeboval naučit chodit vírou. A Bůh mu takovou školu dává. Děkujme Pánu za každou takovou výuku, skrze kterou nás přitahuje blíže k sobě samému.

    Text kázání: