Usmíření bratrů (Gn 45,1-28)

Josef se dává poznat svým bratrům

Josef se konečně dává poznat svým bratrům, odpouští jim a usmiřuje se s nimi. Aby usmíření mělo smysl, muselo mu předcházet prověření charakteru bratrů. Nyní Josef zve celou rodinu do Egypta, kde se o ni postará.

...text kázání

Osnova kázání