V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11)

Neporazitelná a neměnná moc Boží

Dává nám vysvětlení boje, duchovní války, která zuří ve světě, ale bohužel i v nitru každého z nás. Ale neponechává nás v beznaději zde ve světě. Velmi silně mluví o svrchované, neporazitelné a neměnné moci Boží!

Text kázání

Osnova kázání