VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4)

Svět totiž dráždí pravda evangelia. Proto ji chce zesměšnit a znemožnit v očích lidí. Všemožně se svět ve vzpouře proti Bohu snaží ukázat, že pravda evangelia není taková, za jakou se vydává: Výlučná – tzn. není žádná druhá pravda, ani třetí. Přinášející spravedlnost před Bohem a věčný život. Ale přesně taková pravda Ježíše Krista je! Odhaluje náš hřích, naši vzpouru proti Bohu. Vždyť i svědomí každého člověka to dokazuje. Křičí: nejsi tak dobrý, jak si myslíš! Tak jako přicházeli do církve falešní učitelé se svými svody, tak je to stejné dnes – možná jen takový člověk nebude stát na prahu shromáždění, ale s jeho svody se setkáte v rozhovoru nebo na internetu. Bude ti tvrdit: Kristus není všechno. Proto nás Pán dnes vyzbrojuje skrze list Koloským. Stejné svody čekají na tebe, milý křesťane. Před čím tedy apoštol Pavel varuje dále křesťany v Kolosách? 

 

 

 

Text kázání: