VEĎTE ŽIVOT HODNÝ KRISTA! (FP 1,27-2,4)

filipskýmNáš Pán oslavil svého Otce skrze utrpení, jež mu vyneslo dokončení díla, pro které přišel. Tak také každé Boží dítě ukazuje nějakým způsobem na Boží slávu. Každý, kdo vidí tvůj život, se může ptát: Jaká to milost stojí za tvým životem? Jak to, že se tvůj život tak změnil a je jiný, než byl před obrácením? A nejen to, ale i roste v posvěcení, protože přináší ovoce Ducha svatého. 

Text kázání:

Osnova kázání