Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého (Jk 5,13-18)

Modlitba je prostředkem uvolňujícím Boží moc v našich životech. Proto se soustředíme na pokornou, horlivou a vytrvalou modlitbu ve víře, že milující Bůh bude konat skrze nás. Modlitba spravedlivého má velkou moc.