Věrnost Bohu a věrnost Boží (Gn 39,1-23)

S Josefem však byl Hospodin...

Před námi je příběh plný zvratů a předivných rozuzlení. To podstatné, čím příběh začíná i končí, je Boží přítomnost. Na začátku i na konci kapitoly čteme, že Bůh byl s Josefem. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám (Ř 8,31)?

Text kázání

Osnova kázání