Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23)

Pochopte, že to je syrová skutečnost. Apoštol Pavel nám pomáhá porozumět, v jakém stavu se nachází každý člověk bez Krista. Říká: buď byla doba v tvém životě anebo dokonce stále trvá, kdy jsi byl nepřátelský Bohu svým smýšlením i zlými skutky. Protože je jednání i smýšlení, které není k Boží slávě, k jeho radosti, ale je Bohu nepřátelské. Co to je? Je to všechno jednání i přemýšlení, které není svaté.

 

 

 

Text kázání:

Osnova kázání