Zachraň život! (1J 5,16-17)

Nástroj v Božích rukou

Bůh dává život skrze přímluvné modlitby bratrů a sester.
Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.

Text kázání

Osnova kázání