ZDE JE NADĚJE PRO ZTRACENÝ SVĚT! (JON 1,1-16)

aaaChvála Pánu, že nám dal své Slovo. Protože v něm máme od Boha odpovědi na tyto otázky. Jak Bůh jedná s lidmi? Jak jedná s hříchem lidí? Záleží Bohu na jeho stvoření? A jak moc? Pojďme nyní do Božího slova do knihy proroka Jonáše. Budeme pokračovat ve výkladu této knihy, který jsme v tomto roce společně začali. Je to dnes již čtvrté studium této knihy, které spolu podnikáme. Budeme nyní číst 1. kapitolu knihy proroka Jonáše.

Text kázání: