ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI (FP 3,1)

FpNení slyšet v současnosti mnoho dobrých zpráv, ale církvi Pána Ježíše byla svěřena dobrá zpráva, která je nad všechny dobré zprávy tohoto světa. Je to dobrá zpráva do každé doby – ať lidé oplývají optimismem nebo propadají beznaději. Pán Bůh zveřejnil dobrou zprávu! Dnes je možné být vykoupen ze svých vin, a to zadarmo Boží milostí! Dnes je možné nalézt odpuštění hříchů u Toho, který bude soudit celý svět! Dnes můžeš přijít k Bohu a zadarmo pít vodu života, která tě vytrhne z náruči blížící se věčné smrti a přivede tě do života, který bude po věčnost jen a jen rozkvétat v Boží blízkosti! Bůh mění lidské životy i dnes!

Text kázání: 

Osnova kázání