Žijte důstojně (Ef 4,1-3)

Skromní, tiší, trpěliví

Apoštol Pavel staví na základech, které položil v předchozích třech kapitolách – z těchto základů, které mluví o povolání, kterým jsme povoláni, má růst důstojný život Božího dítěte, který bude charakteristický pokorou, láskou a pokojem.

Text kázání

Osnova kázání