Život je v jeho Synu (1J 5,11-13)

Kdo má Syna, má život

Když jsme naposledy procházeli společně 1. Janovým listem, byli jsme doslova přemoženi velikostí Božího svědectví, které Bůh vydává jak v historii, tak i dnes a denně o svém Synu Ježíši Kristu. A nyní nám apoštol Jan podává vysvětlení tohoto svědectví – proč ho vydává. 1. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. 2. Ale měl život věčný

Osnova kázání