Zvěstujeme evangelium Boží II. (Ř 1,16)

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evangelium je také zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k nohám našeho Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je evangelium také dobrou zprávou.