Lukášovo evangelium

Název Typ Kazatel Rok
Kdo vstoupí do Božího království? - Lk 18,9-17 Audio Jaroslav Kernal 2010
Když bohatství je překážkou ... - Lk 18,18-30 Audio Jaroslav Kernal 2010
Vysvobození z temnoty - Lk 18,31-43 Audio Jaroslav Kernal 2010
Celník na stromě - Lk 19,1-10 Audio Jaroslav Kernal 2010
Pracuj pro Ježíše! - Lk 19,11-27 Audio Jaroslav Kernal 2010
Král přichází - Lk 19,28-48 Audio Jaroslav Kernal 2010
Ukradená vinice - Lk 20,1-19 Audio Jaroslav Kernal 2010
Císaři nebo Bohu? - Lk 20,20-26 Audio Jaroslav Kernal 2010
Proč otevíráme Lukáše? - Lk 1,1-4 Audio Jaroslav Kernal 2008
Milovaný lékař Lukáš - Lk 1,1-4 Audio Jaroslav Kernal 2008
Anděl oznamuje narození Jana - Lk 1,5-25 Audio Jaroslav Kernal 2008
Zvěstování Marii - Lk 1,26-38 Audio Jaroslav Kernal 2008
Mariin chvalozpěv - Lk 1,39-56 Audio Jaroslav Kernal 2008
Narození Jana Křtitele - Lk 1,57-80 Audio Jaroslav Kernal 2008
Dětství Ježíše Krista - Lk 2,21-52 Audio Jaroslav Kernal 2008
Hlas volajícího na poušti - Lk 3,1-15 Audio Jaroslav Kernal 2008
Toto je můj milovaný Syn! - Lk 3,15-38 Audio Jaroslav Kernal 2008
Otázky na tělo - Lk 20,27-47 Audio Jaroslav Kernal 2010
Odpuštění hříchů chromému - Lk 5,17-26 Audio Jaroslav Kernal 2008
Oběť nebo úplatek? - Lk 21,1-4 Audio Jaroslav Kernal 2010
Příležitost ke svědectví - Lk 21,5-19 Audio Jaroslav Kernal 2010
Vaše spasení je blízko - Lk 21,20-28 Audio Jaroslav Kernal 2010
Ať vás onen den nepřekvapí jako past - Lk 21,29-38 Audio Jaroslav Kernal 2010
Zrada a důvěra - Lk 22,1-13 Audio Jaroslav Kernal 2010
Kdo je největší? - Lk 22,14-30 Audio Jaroslav Kernal 2010
Modlit se jako Ježíš - Lk 22,33-46 Audio Jaroslav Kernal 2011
A já jsem za tebe prosil ... - Lk 22,31-32 Audio Jaroslav Kernal 2011
Petrova zrada - Lk 22,47-62 Audio Jaroslav Kernal 2011
Vysmívaný král - Lk 23,1-12 Audio Jaroslav Kernal 2011
Boží slovo vítězí nad pokušením - Lk 4,1-15 Audio Jaroslav Kernal 2011

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer