Evangelizační metody současného modlářského křesťanství

A. W. Tozer

Každá námitka proti evangelizačním metodám současného modlářského křesťanství se setkává s triumfálním zvoláním: „Ale my získáváme ztracené!“

A pro co je získáváte?

  • Pro pravé učednictví?
  • Pro nesení kříže?
  • Pro sebezapření?
  • Pro oddělení se od světa?
  • Pro ukřižování těla?
  • Pro svatý život?
  • Pro vznešený charakter?
  • Pro pohrdání poklady světa?
  • Pro naprosté odevzdání se Kristu?

Samozřejmě – odpověď na tyto otázky bude znít: NE!

 

www.gracegems.org