Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

Verze pro tiskVytvořit PDF
vahy.gif

Naše země se otřásá jedním veřejným skandálem za druhým, a to nehledě na ty, které jsou potichu zameteny pod koberec. Vládní strana, která slibovala zatočit s bezprávím se vysmívá právu i spravedlnosti. Korupce se začíná stávat společensky přijatelným hříchem podobně jako manželská nevěra, rozvod nebo zabíjení nenarozených dětí.

Jak mi řekl jeden můj nevěřící kamarád: "Kdyby byl Bůh, tak by tady nevypadalo takhle." Ale i zde se Hospodin ukáže spravedlivý, ryzí ve svém soudu (Ž 51,6). Kdyby totiž nebyl Bůh,  tak by to tady nevypadalo ani takhle! Jenom Boží existence dává tomu všemu smysl. Kdyby nebylo nic takového, jako je Boží soud, tak by skutečně neexistovala žádná spravedlnost.

Jedině s vědomím Boží spravedlnosti máme naději a Boží láska k právu nás motivuje jednat správně a prosazovat spravedlnost a právo - i v bezbožné době, jako je tato. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě - některé věci, lidi, skupiny a společnosti semelou v našem čase, zbývající pak na věčnosti.

Jako křesťan se na to ale musím dívat ještě z trochu jiné perspektivy: Soud začíná od Božího domu (1 Pt 4,17)! To znamená především ode mě. Jde tedy o to, jak já obstojím ve světle Boží spravedlnosti. Jde o to, jak já prosazuji spravedlnost a právo - a znovu nejprve ve svém vlastním životě a potom v Božím domě, v církvi.

Je totiž smutnou skutečností, že církev, místo aby byla morálním svědomím národa, hlasem volajícího na poušti, tak se na uvedeném stavu společnosti svou měrou také podílí. Ať již svou lhostejností k věcem veřejným nebo přímo podílem na věcech hanebných. Celá jedna generace lidí nezná církev jinak než jako hlasitého křiklouna, který domáhá nejen svého bývalého majetku, ale také nápravy způsobených křivd. Nejsem proti vracení ukradeného - co bylo ukradeno a je možné to vrátit, tak má být vráceno. Ale divadlo, které bylo rozpoutáno stále více a nepokrytě ukazuje na skutečnou touhu po majetku, která je cudně zakrývána slovy o spravedlnosti a právu.

Paní Lenka Procházková, která kvůli připravovanému zákonu o majetkovém vyrovnání podala několik žalob, píše ve svém otevřeném dopise, že nekatolické církve se pod rouškou ekumeny nechaly zkorumpovat římskokatolickou církví. Jeden z komentářů na internetu k tomu říká: Na korupci musí být dva - plátce a příjemce. Plátce (ŘKC): sice bychom měli dostat v restitucích skoro všechno, ale dáme vám (nekatolickým církvím) 20%, abyste nás politicky podpořili. Příjemce (nekatolické církve): podpořily restituční požadavky ŘKC, neboť si už neumí představit, že by musely žít výhradně ze svých vlastních zdrojů.

Skutečně tragické mi to přijde např. u Apoštolské církve, která má po čtyřiadvaceti letech financování ze státního rozpočtu dostat (jako finanční odškodnění!) v následujících 30 letech další více než miliardu a dalších sedmnáct let být i nadále podporovaná ze státního rozpočtu.

Je jasné, že se jedná o politickou dohodu a nikoliv o prosazení spravedlnosti. Ale když se podíváme na níže uvednou tabulku, tak musí být každému jasné, že tato dohoda je skutečně nemorální a především nekatolické církve by ji měly označovat pravým jménem - tedy slovem hřích (pokud ovšem toto slova už dávno nezmizelo z jejich slovníku).

Co s tím mohu jako křesťan udělat? Boží slovo nás vede ke třem věcem - k modlitbě (a je nutné modlit se za to, aby zvítězilo právo a spravedlnost), ke slovům (je třeba mluvit o této zjevné nespravedlnosti, poukazovat na ni a nazývat ji pravým jménem) a k činu (ti, kdo milují Krista, se mají po předchozích pokusech o nápravu oddělit od těch, kdo také říkají, že milují Krista, ale nadále setrvávají v hříchu).

 

Tabulka zpracovává některá veřejně dostupná data - datum registrace církve (r. 1918 je uveden tam, kde byla registrace přenesena z Rakouska-Uherska), odhadovanou cenu za zabavený majetek, která vychází z návrhu církví, jak je dodaly státu v roce 2004/5 a konečně navrhovanou finanční kompenzaci z r. 2011/12.

 

  Datum registrace  Odhadovaná cena nárokovaného majetku  Finanční vyrovnání vůči jednotlivým církvím (dle návrhu z r. 2012)
Římskokatolická církev 1918 102 800 000 000 Kč 47 200 000 000 Kč
Federace židovských obcí 1918 695 000 000 Kč 272 000 000 Kč
Církev československá husitská 1920 216 000 000 Kč 3 085 000 000 Kč
Starokatolická církev 1918 112 000 000 Kč 272 000 000 Kč
Českobratrská církev evangelická 1918 85 000 000 Kč 2 266 000 000 Kč
Církev bratrská 1951 56 000 000 Kč 761 000 000 Kč
Svědkové Jehovovi 1993 9 000 000 Kč 0 Kč*
Církev adventistů sedmého dne  1951 3 300 000 Kč 521 000 000 Kč
Jednota bratrská 1918 2 400 000 Kč 601 000 000 Kč
Bratrská jednota baptistů  1951 1 250 000 Kč 227 000 000 Kč
Pravoslavná církev 1918 - 1 146 000 000 Kč
Apoštolská církev 1989 - 1 056 000 000 Kč
Slezská církev evangelická a.v. 1918 - 654 000 000 Kč
Evangelická církev metodistická 1951 - 367 000 000 Kč
Církev řeckokatolická 1918 - 298 000 000 Kč
Evangelická cirkev a.v. v ČR 1918 - 118 000 000 Kč
Luterská evangelická církvev a.v. v ČR 1995 - 113 000 000 Kč
Náboženská společnost českých unitářů  1930 - 35 000 000 Kč
       
  celkem bude vyplaceno  58 992 000 000 Kč
  bude vydáno v majetku  75 000 000 000 Kč
  financování církví v přechodném období   16 997 000 000 Kč
        
celkem   103 979 950 000 Kč 150 989 000 000 Kč  

* Pozn.: Svědkové Jehovovi nejsou začleněni do navrhovaného modelu finančního vyrovnání. Jak se zdá, tak jediným důvodem je to, že nemají státem placené duchovní.

Podobně církev Křesťanské sbory (registr. r. 1956 - neplést s církví Křesťanské společenství - reg. r. 2002), která se vzdala restitučních nároků a odmítla státem placené duchovní (tato církev oficiálně nemá duchovní, nerozděluje Boží lid na duchovní a laiky).

Jaroslav Kernal

nepravdy

Vážený autore článku,

Měl byste věnovat více úsilí při ověřování informací. Váš datum registrace Církve adventistů sedmého dne zřejmě čerpaný z nějakých komunistických archívů, je datum Kdy jej znovu uznala za církev komunistická vláda (mezi tím asi od roku 49 byla tato církev KSČ zakázána. Skutečné datum registrace v Praze, panem Šimonem

je rok 1902 !!!, Jestli jste stejně nedbale čerpal informace i ostatních církvích jako i informace o náhradách zřejmě jste něktaerá společenství poškodil. Věřím,že jako správný křesťan dáte vše do pořádku. Jiří Hurta

Církev je financována výhradně z příspěvků členů nebo dotací z centrály Spojených států amerických. Majetky které ji byly v době tzv. zákazu zabaveny , byly pořízeny opět z prostředků viz výše. Jedná se zejména o budovy modliteben.

A to myslíte fakt vážně, že Římsko katolická církev "vznikla" 1918  ???

Re:

Dobrý den.

Vážený pane, data jsem čerpal z údajů na stránkách Ministerstva kultury. Pocházejí-li z komunistických archívů, to netuším - to se musíte obrátit na ministerstvo kultury, které tato data zveřejňuje (nebo na komunistické archívy).

O zákazu Církve adventistů v roce 49 vím, ale myslím, že s podstatou věci v uvedeném článku to má co do činění pouze málo. A pokud pan Šimon v roce 1902 registroval v Praze Církev adventistů, potom ji zcela jistě neregistroval na Ministerstvu kultury a nijak to nesouvisí se současným děním kolem tzv. restitucí.

Možná máte pocit, že Církev adventistů je financována výhradně z příspěvků členů, nicméně údaje Ministerstva kultury říkají, že v roce 2011 církev inkasovala ze státního rozpočtu celkem 31 miliónů, 29 mil. na platy duchovních, přes milion a půl na provozní náklady, a necelý půl milión na opravy církevního majetku. V roce 2010 to bylo něco málo přes 31 miliónů, v roce 2009 to bylo přes 32 miliónů (bylo placeno více kazatelů) a podobně to bylo i v roce 2008. V tomto roce CASD začala ze státního rozpočtu čerpat peníze na platy svých duchovních - do té doby čerpala peníze pouze na opravy církevního majetku a na provozní náklady církve. Kupodivu se k čerpání ze státního rozpočtu na platy kazatelů přihlásila v okamžiku, kdy se začalo zdát, že z rozpočtu něco skutečně kápne (a klíčem k rozdělení financí bude počet kazatalů) - zvláštní souvislost, že?

Pro příště se pokuste - předtím než někoho označíte za lháře - ověřit si informace, o nichž chcete mluvit.

Také věřím, že dáte vše do pořádku.

Ohledně údajů v tabulce - je zde napsáno: "Tabulka zpracovává některá veřejně dostupná data - datum registrace církve (r. 1918 je uveden tam, kde byla registrace přenesena z Rakouska-Uherska)..." - to je myslím dostatečná odpověď na to, co si myslím o roce 1918 jako o vzniku římsko-katolické církve. Někdy si stačí věci přečíst.

A pokud byla Církev adventistů registrovaná až v r. 51, tak pravděpodobně proto, že v období první republiky jednoduše registrovaná nebyla - podobně jako řada dalších církví. Teprve zákonem z r. 49 byly tyto církve nuceny se registrovat a na CASD byl učiněn komunistický experiment úplného zrušení církve, který nicméně soudruhům nevyšel.

nepravda

Dobrý den,
 
Co se týče informací o financování CASD, jsou pro mně novinkou a máte
pravdu,že jsem si je měl ověřit což dodatečně udělám zejména v údaji odhadované
ceny nárokovaného majetku a požadované kompenzace.. Předesílám že nejsem členem
církve CASD, jsou jimi mí rodiče. Já osobně mám problém s organizovaným
náboženstvím, přičemž rozhodně nejsem ateista. To jen na vysvětlenou, že nemám
být důvod zaujatý, ale vyjadřuji se k církvi o které alespoň něco vím.
 
To co mi nejvíce vadilo na článku je to, že informace byť čerpané z
ministerstva kultury jsou svou podstatou zavádějící (zejména to, že u některých
církví není dostupná informace o odhadovaném majetku) viz Vaše vysvětlení níže.
Odhad dělalo Ministerstvo kultury? Pokud ano je do nebe volající že chce
odklepnout částky mnohokrát převyšující odhadované. Také se mi nelíbilo, že
tabulka budí dojem toho, že církve v ní uvedené jsou v jednom pytli stejní vlci
trhající maso z mršiny, jako např. Římsko katolická církev která skutečně
spoustu majetků nikdy nevlastnila ale pouze spravovala v pronájmu od šlechty.
Nevím jak je to u ostatních církví ale CASD své majetky alespoň tedy do roku
1989, nabyla z nestátních zdrojů a myslím, že není nic ostudného (což z Vašeho
článku a tabulky tak trochu zaznívá) na tom chtít dosáhnout spravedlnosti. Nevím
jak je na tom Vaše církev s nárokem na  restituce, financováním a provozními
náklady. Předpokládám, že je absolutně nezávislá na státních penězích a
restitucí (pokud na nějaké má nárok) se vzdala. Pokud to tak je má můj upřímný
obdiv neboť jak se zdá dokáže to v dnešní době málo které společenství.
 
Shrnuto : panu Kernalovi se předem omlouvám (a udělám to ještě jednou po
ověření výše uvedených informací pokud budou souhlasit s jeho informacemi) za
zpochybnění informací uvedené v tomto článku, jako i za z jeho pohledu označení
jeho osoby jako lháře. Můj úmysl takový nebyl nicméně mohlo to tak vyznít.
 
Jiří Hurta

Dobrý den, pane Hurto. Děkuji

Dobrý den, pane Hurto.

Děkuji Vám za odpověď. Celá problematika je trochu složitější, ale abychom mohli komunikovat, tak je nutné některé věci zjednodušit.

Děkuji Vám za upřímná slova o Vaší (ne)zaujatosti ;). Rozumím Vašemu problému s organizovaným náboženstvím. I já s ním mám problém - především v té podobě, v jaké se majoritně prezentuje navenek v naší zemi. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že člověk může nalézt pokoj s Bohem jenom v intimním osobním vztahu s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Navenek to podle Písma musí být vyjádřeno společenstvím s dalšími věřícími, takže jistá míra organizace a organizovanosti zde asi vždy bude.

Ohledně financí z MK - původní odhad, alespoň jak vyplývá z údajů MK, dělaly samotné církve (viz odstavec nad tabulkou). Tam, kde to není uvedené, tak církve odhad MK nedodaly - a to z nejrůznějších důvodů. Odhad se dělal v letech 2004/2005 a v té době, pokud vím, CASD trvala na tom, že se nebude hlásit o finanční kompenzace. Další církve (např. Apoštolská církev) žádný odhad udělat nemohly, protože v době perzekuce neexistovaly. Jiné církve ho prostě neudělaly. Skutečnost, že církve samotné dělaly odhad majetku, který chtěly po státu vrátit, je jedním z důvodů, proč trvám na nemorálnosti jejich současného postoje. Pokud někdo požaduje vrátit nemovitosti v určité hodnotě a pak přistoupí na finanční odškodnění v řádu mnohonásobně převyšujícím částku nemovitosti (viz např. Bratrská jednota baptistů), tak je to prostě nemorální.

Proto si myslím, že církve, které se budou podílet na "porcování medvěda", jsou opravdu v jednom pytli. Všechny církve, včetně římsko-katolické, vždy vlastnily nějaký majetek. Získaly ho nejrůznějším způsobem. Po pozemkové reformě v roce 1919 skutečně řada majetků nebyla v plném vlastnictví řkc - bylo omezeno dispoziční právo a často církev nebyla zapsaná v listu vlastníků na katastru nemovitostí. Přesto řkc spousta věcí patřila a po roce 1948 jí byla vyvlastněna.

Mimochodem - církve, které nebyly státem uznané za první republiky, fungovaly obvykle na základě zákona o spolcích. A to znamená, že církve jako takové (protože nebyly státem registrované) nedisponovaly žádným majetkem. Modlitebny a případný další majetek patřil spolkům (cca ekvivalent dnešního občanského sdružení). Po vydání nového zákona o církvích z r. 1949 musely tyto spolky ukončit svou činnost a církve se musely povinně zaregistrovat. Majetek spolků pak byl někdy převeden na církev a někdy také ne. Takže dnešní církve vzniklé z těchto tehdy neregistrovaných církví, jsou v podstatě "nástupnickými" organizace s větší či menší kontinuitou.

Také si musíme uvědomit, že za totality bylo pácháno bezpráví na většině obyvatel tohoto státu (a Slovenska k tomu). A v tomto smyslu bychom mohli všichni požadovat odškodnění za škody způsobené minulým režimem, nemyslíte?

Je v pořádku chtít dosáhnout spravedlnosti - ale je potřeba si uvědomit, co to znamená spravedlnost. Spravedlnost znamená, že co bylo ukradeno (a je třeba prokázat, že to bylo skutečně ukradeno, a že zde byl právě tento vlastník), to se má vrátit, pokud je to možné. Takto byla chápána spravedlnost pro běžné občany - pokud někomu komunisté vyvlastnili dům a on na to nemá doklady a není dohledatelné v katastru nemovitostí, tak takový člověk nedostal nic. Pokud někomu stát vyvlastnil majetek, protože dotyčný emigroval (je jedno zda dobrovolně či nuceně!) na základě zločineckého, ale tehdy platného zákona, tak obvykle takový člověk neměl žádný restituční nárok. To je spravedlnost.

V případě církví je to ale jinak. Není třeba dělat soupis majetku, není třeba dokazovat vlastnictví - stát musí dokazovat, že dotyčný subjekt majetek nevlastnil (podle současného znění zákona - v novém čtení má dojít k úpravě v této věci). Stále dokola se mluví o miliardových ziscích z církevního majetku (zatímco, když člověku vzali dvě krávy do JZD, tak mohl zpátky žádat pouze dvě krávy - co na tom, že za 50 let z nich mohlo být pěkné stádo). To je spravedlnost po církevnicku. Mluvíme o finančních náhradách, bez soupisu majetku - nezní to absurdně? Církev dostane za nevrácený majetek finanční odškodnění v přesné výši, ale neexistuje žádný soupis toho, co se nevrátí - přesto víme kolik to stojí! Pro výpočet byly použity tržní ceny pozemků a půdy, zatímco běžní restituenti si mohli o takových cenách nechat jenom zdát. To je spravedlnost? Není. Je to politika a církve, které se na tom podílejí, drží v této věci všechny za jeden provaz.

Naše společenství je nezávislou církví - to znamená, že nejsme součástí žádné denominace, nemáme žádnou centrálu ani v ČR ani v USA, nemáme žádné restituční nároky, a kdybychom je měli, tak bychom se raději drželi slov Písma, která říkají: "...a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť." (Matouš 5:40). Své služebníky si chceme zaplatit sami, nebo budou pracovat a sloužit, stejně tak pronájmy a prostředky na provoz našeho sboru. Kromě toho, že to je přirozené fungování věcí, je to také nařízení Písma, které je naší autoritou.

Nejsme v tomto postoji osamocení - v roce 1949 musely svou činnost ukončit Křesťanské sbory, protože nebyly registrované, neměly své duchovní, neměly požadovanou strukturu. Věřící z této denominace se scházeli ilegálně a byli pronásledovaní, zavíraní, museli platit pokuty, ... Z Boží milosti se jim v roce 1956 opět podařilo zaregistrovat se s tím, že si vymohli řadu výjimek - i nadále neměli duchovní (neměli státem placené kazatele, jako ostatní církve), neměli hierarchii s ústředím, ... Podobně jako ostatní církve, tak i oni přišli o mnoho majetků, ale nepožadují je zpět, nechtějí mít státem placené kazatele, nečerpají finanční prostředky na provoz církve ani na opravy církevního majetku. Jde to. Ale vidina milionů (miliard) ze státního rozpočtu je opravdu velkým lákadlem. A tyto miliardy nebudou z jakýchsi "jiných zdrojů", jak nám slibují představitelé vlády - vláda nemá žádné jiné prostředky, než ty, které různou formou vybere od svých daňových poplatníků.

Děkuji také za Vaši omluvu. Věřím tomu, že jste to tak nemyslel.

uff

FrownJe mi z toho trochu smutno; vyrovnávat bychom se měli s poklesem víry, morálky a etiky a nikoliv finančně.

Přeci je psáno: nebudeš sloužit dvěma pánům - Bohu a mamonu.

Jirka

Jirko

Kdyby Ti někdo vytuneloval účet, taky bys nad tím nemávl rukou a domáhal se spravedlnosti nebo ne?

Jirko

Úplně nechápu souvislost. Frown

Povzdechl jsem si nad tím, že se tady řeší něco, co by církve vůbec neměli řešit a měli by se starat o duchovní věci a nikoliv o majetky.

Vadí mi, že modlou této doby je šustění bankovek a vztahy, komunikace, etika a morálka se vytrácejí. Ryba smrdí od hlavy a po 40 letech "vlády lidu" nastala "vláda sobeckých zlodějů". Obojí těžce devastuje společnost a obecně přijímanou morálku. Dříve se říkalo, že "kdo nekrade, ten okrádá rodinu" a nyní jsou novodobými hrdiny ti, kteří udělají největší tunel.

Finanční vyrovnání s církvemi na mne jako tunel působí a nemám z toho vůbec radost, že se do toho církve dali katolíky zatáhnout...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer