Neusiluj!

 • A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. (Jr 45,5)

Není snadné naučit se tuto lekci, protože všichni chceme postavit naši práci pro Boha na vrchol hory, aby jí bylo vidět po celém světě. Snadno zapomínáme, že někdy tou největší prací, kterou pro Boha můžeme udělat, jsou malé věci, které nám dává, abychom je dělali tiše a se zalíbením.

(J. R. Miller)


Bonusová poznámka – pouze pro pastory! (J. C. Philpot)

Služebníci často touží po:

 • větších darech,
 • větší výmluvnosti,
 • větším sboru,
 • větší popularitě a vlivu!

Kolik služebníků touží po větších darech – žízní po popularitě, potlesku a přijetí od lidí! Nejsou prostě a jednoduše spokojeni s tím, co Bůh může učinit svým Duchem a svou milostí – s požehnáním, kterým jim Bůh dává něco málo tady a trochu támhle. Toto podřadné postavení – jak o něm smýšlejí – je hluboko pod jejich úrovní, je nevhodné pro jejich obdarování, schopnosti a dovednosti, neuspokojuje jejich neklidnou mysl a velké touhy. Jejich cílem je:

 • vůdčí osobností mezi svými vrstevníky,
 • být vyhledávaným a žádaným vůdcem a rádcem,
 • mít větší budovu,
 • mít více lidí ve shromáždění,
 • mít lepší plat,
 • mít širší pole pro uplatnění svých darů a schopností.

Chtěli by:

 • stát nade všemi ostatními, 
 • nemít žádného rivala na svém „kazatelském trůnu“,
 • být nejdůležitějším člověkem v církvi i ve společnosti.

A jaké jsou důsledky tohoto pyšného, ambiciózní ducha? Kolik závisti, žárlivosti, kolik zlehčování vidíme u mužů, kteří chtějí stát na vrcholu hory!

 • Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. (Mk 9,35)
 • Tak budou poslední první a první poslední. (Mt 20,16)