Izákovo pole

Když bůh spí…

island34.jpg

Minulý týden se na internetu objevilo „Ohlédnutí za pontifikátem Benedikta XVI. z protestantské perspektivy“, pod nímž je podepsán kazatel Církve bratrské, ThDr. Pavel Černý, Th.D., bývalý dlouholetý předseda a místopředseda Ekumenické rady církví v ČR (článek naleznete na portálu Christnet).

Prý máme občanství v nebesích…

Nebeské občanství

Před druhým kolem voleb prezidenta se mezi křesťany v naší zemi vede zuřivý boj. Někteří křesťané dokonce mluví o duchovním boji, ale nenechte se mýlit – jde o obyčejný politický boj, obyčejné tělesné kousání a trhání. A při takové příležitosti nás Boží slovo varuje: „dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili“ (Ga 5,15).

Hlad po Božím slově

Zrno
  • A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jk 1,21)

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti! Toto je typický rozkaz evangelia: na jedné straně se něčeho vzdát, něco odstranit, a na druhé straně něco přijmout. Staré srdce je nahrazeno novým srdcem, kamenné a sobecké srdce je proměněno v nové, masité, milosrdné a pokorné.

Novoroční výzva

slunce38.jpg

Naše mysl je místem, kde se odehrává intenzivní duchovní boj. Abychom mohli žít vítězně, musíme se proměňovat obnovou své mysli (Ř 12,2). Bůh nás ale nezanechal bezmocné nebo bezbranné. Boží slovo popisuje nejjednodušší a zároveň nejdůležitější způsob (neřku-li vůbec jediný způsob), jakým mohou být naše životy proměňovány a naše mysl obnovena:

  • Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. (Fp 4,8)

Příčinou většiny problémů současné církve je její odklon od Božího Slova.

Tradice Vánoc

radhost28.jpg
  •  Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. (Lk 2,10)

To je skutečně křesťanský vánoční pozdrav. Ovšem Vánoce jako takové nejsou žádným křesťanským svátkem v pravém slova smyslu. Pro křesťany je závazné to, co učí Bible a nikde v Bibli nenajdeme žádnou výzvu k tomu, abychom oslavovali narození Ježíše Krista.

Jak zničit svou rodinu a církev

pozar.jpg

Níže uvádím seznam veršů k rozjímání. Jedná se jenom o malý výběr z Božího slova. Ale je to dostatečný výběr. Všechny verše se zabývají hříchem jazyka, a to především ve vztahu k pomluvám. Boží slovo jasně prohlašuje, že Bůh nenávidí hřích klevetění a pomlouvání. V Jeho očích je to odporné.

Den reformace

Martin Luther
  • Koloským 3:16  Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství.

31. října 1517 přibil augustiniánský mnich a profesor výkladu Písma na univerzitě Martin Luther na vrata farního kostela ve Vitemberku svých pověstných 95 tezí, které dle tradice zahájily reformaci v Evropě. Luther reagoval především na prodej odpustků, ale ve svých tezích jde mnohem dále. Především se zabývá otázkou skutečného pokání a odpuštění hříchů.

Budete volit?

volby.jpg

 

Před námi jsou volby do krajských zastupitelstev a mnozí křesťané řeší otázku, koho mají volit. Jiní křesťané v tom mají jasno a říkají, že křesťan nemá mít s politikou nic společného a k volbám nechodí. Co nám k tomu říká Boží slovo?

 

Podívejme se na to, zda bychom měli jako křesťané chodit k volbám a pokud ano, koho bychom měli preferovat.

 

Koza nebo králík?

koza.jpg

Prof. Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně, řekl v pořadu Hydepark na adresu kvality výuky na vysokých školách tato slova: "Když se koza krmí jako králík, nemůžete čekat, že bude podávat výkony jako kráva."

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

koruny-bankovky.jpg

Na stránkách ministerstva kultury jsou zveřejněné odpovědi ministryně, paní Hanákové, k otázkám, které lidé kladou ohledně tzv. církevních restitucí. V odpovědi na otázku, která se týká finančního vyrovnání pro církve, které před rokem '89 neexistovaly, se můžeme dočíst velmi zajímavé a cenné informace.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer