Izákovo pole

Co mohu jako člen církve dělat v otázce tzv. církevních restitucí?

IMG_7096.jpg

Následující dopis, byl uveřejněn Ing. Jiřím M. Fuchsem jako dotaz pod výzvou pro Milana Michalka. Vzhledem k tomu, že s dopisem souvisí pouze okrajově a zaslouží si poněkud obsáhlejší odpověď, tak jsem ho přesunul do samostatného příspěvku.

Dobrý den bratře Kernale,

Re: Bratrská výzva - otevřený dopis

lucas-cranach.jpg

Zde je včerejší odpověď Milana Michalka na otevřený dopis, který jsem mu zaslal v pátek 25. 5. 2012. Pod ním je moje odpověď, kterou jsem mu dnes odeslal.


Dobrý den bratře Kernal,

Devět charakteristik zdravé církve

katedrala-ltm.jpg

Již před řadou let začal kazatel washingtonského baptistického sboru Mark Dever sloužit v organizaci, která se cele věnuje reformě církve – jedná o službu, která se soustředí na budování biblicky zdravé církve a ukazuje na devět charakteristik takové církve (www.9marks.org). Dever v popisu zdravé církve nevychází z nějakých marketinkových průzkumů, které by ukazovaly na to, co se lidem líbí, nebo co by chtěli ve své církvi, ale jde do Božího slova a vytahuje z něj základní rysy zdravé církve.

Bratrská výzva - otevřený dopis

den-d.JPG

Dobrý den, bratře Michalko.

Shlédl jsem Vaši prezentaci v pořadu České televize "Den D" z 18. května a upřímně jsem se zhrozil. Již nyní většina populace naší země vyjadřuje svoji nedůvěru církvím. Mnoho lidí si myslí, že křesťané nejsou příliš chytří a jde jim hlavně o ty peníze ze státního rozpočtu. Také díky Vám si nyní mohou - a právem - myslet, že křesťané jsou nejen hloupí, ale že jsou přímo neschopní hlupáci.

... protože jsi uposlechl mého hlasu...

Bible-svata.jpg

Abraham prokazoval svoji víru svou poslušností (Gn 22,18). Boží slovo nám ukazuje, že jen těžko můžeme mluvit o pravé víře, pokud této víře chybí poslušnost. Stačí, když otevřeme galerii svědků víry v jedenácté kapitole listu Židům a podíváme se na to, co je řečeno o jednotlivých postavách. Opakuje se zde stále stejné schéma: věřila proto ...

Není lepší kázání!

IMGP7522.jpg

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (J 16,13)

J. C. Ryle v komentáři k tomuto verši napsal:

Netouží každý z nás pomoci Kristově církvi? Ať se tedy každý modlí za velké vylití Ducha. Jenom Duch Svatý může:

Kdo je kazatel pravdy?

Island166.jpg

Velmi dobrou pomůcku pro rozpoznání přítomnosti Ducha svatého v srdcích kazatelů nabízel současník a oblíbenec Karla IV., německý kazatel, augustiniánský mnich (ze stejného řádu pocházel také Martin Luther) Konrád Waldhauser.

Ve svém kázání "Maličko, a neuzříte mne ..." říká, že znamením Ducha svatého v srdci kazatelů je, když svobodně z kazatelny napomínají hříchy věřících, zatímco znamením nepřítomnosti Ducha je, když se napomínat bojí.

Trocha kvasu

vyroba.jpg

Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.

Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

vahy.gif

Naše země se otřásá jedním veřejným skandálem za druhým, a to nehledě na ty, které jsou potichu zameteny pod koberec. Vládní strana, která slibovala zatočit s bezprávím se vysmívá právu i spravedlnosti. Korupce se začíná stávat společensky přijatelným hříchem podobně jako manželská nevěra, rozvod nebo zabíjení nenarozených dětí.

Kázat, skutečně kázat ...

IMG_1405.JPG

Kázání je nejvíce zjevnou veřejnou službou, proto selhání v této službě přináší nejtragičtější důsledky, a vede k největšímu pokušení v oblasti pokrytectví. Je naprosto nezbytné, aby ti, kdo se ho ujímají, byli přiměřeně obdarováni Duchem svatým. Toto obdarování zahrnuje proroctví, evangelizaci, vědomí nevyhnutelného povolání, patřičné nadání a vnější potvrzení, které je dosvědčováno tím, že Duch svatý z kázání činí nový Betlém.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer