Časté otázky - Biblické společenství křesťanů

Písmo nám ukazuje, že novozákonní církve (sbory) byly nezávislými místními církvemi. Co to znamená konkrétně? Kniha Skutků nám nabízí celou řadu dobrých příkladů. Jestli chceme dobře porozumět, co je to místní nezávislý sbor, studujme sbory v Tesalonice (Sk 17,1-15), v Korintě (Sk 18,1-18), v Efezu (Sk 18,19-20,1.18-38). Podívejme se na několik věcí:

Jak se výkladové kázání odlišuje od jiných druhů kázání? Co tím vlastně myslíme, když mluvíme o výkladovém kázání?

Výkladové kázán je takové kázání, které vystihuje hlavní myšlenku určité pasáže Písma, z této myšlenky dělá hlavní bod celého kázání a aplikuje ji do života posluchačů i celé církve.

Jinými slovy, výkladové kázání vysvětluje význam určité pasáže Písma, a ukazuje, jak je možné tuto pasáž použít v životě každého jednotlivého posluchače. To je vše.

Výkladové kázání neznamená:

V jakém slova smyslu je BSK nezávislou církví? Co myslíme nezávislostí?

Nezávislostí rozumíme velmi obecně několik věcí – v podstatě se jedná o tři zásadní oblasti života církve. Jednak je to vztah církve a státní moci, dále je to otázka financování církve a konečně je to otázka učení a rozhodování církve.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer