Co je to Bible?

Verze pro tiskVytvořit PDF

Bible sbírka 66 knih, které vznikaly v průběhu přinejmenším patnácti století. Tyto knihy napsalo přibližně 40 různých autorů, ve třech jazycích, na třech kontinentech světa.

Slovo Bible znamená prostě "kniha". Někdy také říkáme Kniha knih - nejenom proto, že obsahuje celou knihovnu spisů, knih, ale především proto, že jí patří zcela výjimečné místo mezi všemi ostatními knihami - Bible je Boží kniha. Sama Bible mluví o tom, že jejím autorem je sám Bůh. Bůh použil čtyřicet různých autorů, mezi nimiž byli králové i pastýři, učenci i proroci, vysocí státní úředníci i prostí rybáři. Slova Bible zaznamenávají přesně to, co Bůh chtěl lidem říci.

Bible je někdy nazývána dopisem od Boha - dopisem každému člověku, protože je pro každého srozumitelná. To neznamená, že tam nejsou těžká a složitá místa, ale znamená to, že každý člověk - muž, žena i dítě - může porozumět tomu základnímu poselství Bible - Bůh stvořil člověka, ale člověk se vzbouřil proti svému Stvořiteli a tak sám sebe odsoudil k smrti a věčnému oddělení od Boha, který je zdrojem života. Aby Bůh zůstal spravedlivý a zároveň prokázal, že lidi skutečně miluje, poslal svého Syna - Ježíše Krista, který na sebe vzal hříchy těch, kdo v Něj věří a zaplatil za ně svou smrtí na kříži. Každý, kdo činí pokání a věří v toto Kristovo dílo, bude zachráněn před strašlivým Božím hněvem a bude žít s Bohem navěky.

Bible je Boží knihou, která zaznamenává Boží řeč. Tento její původ není potvrzen jenom slovy Bible samotné, ale mnoha dalšími věcmi - ať již je to přesnost záznamů, které nám Bible poskytuje, nebo autorita, s níž promlouvá, či moc, kterou dosvědčují proměněné životy lidí, kteří se skrze tuto knihu setkali s živým Bohem.

Bible se dělí na dvě části - Starý a Nový zákon.

Starý zákon byl napsán hebrejsky a některé jeho části aramejsky. Starý zákon je tzv. hebrejská bible. Jsou to Písma, která jsou společná pro Židy a pro křesťany. Hlavním postavou je Ježíš Kristus - i když Starý zákon ho ještě nejmenuje, tak jak to dělá Nový. Ve Starém zákoně se dočteme o stvoření světa, dozvídáme se tady mnoho o Bohu Otci, a o historii, která vedla k Ježíši Kristu - tedy o vyvolení Abrahama, z něhož vznikl židovský národ, o zaslíbeních, která se týkala právě Ježíše Krista. Byla to zaslíbení, která mluvila o tom, že se narodí syn, potomek ženy, z rodu Abrahama, a tento syn bude král a spasitel - bude to Bůh, který přijde v těle a vysvobodí lidi z hříchu, s vlády smrti, která skrze hřích vešla do světa. Tato zaslíbení dostali již první lidé - Adam s Evou, a v průběhu celých lidských dějin byla stále více zpřesňována a vyjasňována, takže když se potom Ježíš Kristus narodil, tak bylo možné na základě mnoha indícií rozpoznat, že právě On je ten zaslíbený Spasitel.

Nový zákon potom popisuje narození Ježíše Krista, jeho život, jeho ukřižování a následné zmrtvýchvstání a vznik církve, která je naplněním starozákonních zaslíbení. Nový zákon dále obsahuje knihu historie první církve a dopisy určené prvním křesťanům a prvním církvím. Tyto dopisy vysvětlují, co to znamená být následovníkem Ježíše Krista a ukazují, jak mají tito následovníci Krista - křesťané - žít, aby to bylo k oslavě Boha.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer