Co to znamená, že BSK je nezávislou církví?

Verze pro tiskVytvořit PDF

V jakém slova smyslu je BSK nezávislou církví? Co myslíme nezávislostí?

Nezávislostí rozumíme velmi obecně několik věcí – v podstatě se jedná o tři zásadní oblasti života církve. Jednak je to vztah církve a státní moci, dále je to otázka financování církve a konečně je to otázka učení a rozhodování církve.

Předně tedy chápeme nezávislost v kontextu státní moci. Nejsme žádným způsobem spojeni se státní mocí a to na žádné úrovni veřejné správy. Věříme, že církev má být nezávislá na státu, na politice, na výkonné vládní moci na jakékoliv její úrovni. Církev a stát jsou Bohem ustanovené, ale jinak naprosto různé organizace (pozn.: třetí Bohem ustanovená „organizace“ je rodina). Každá z nich má fungovat v jiné oblasti společnosti, každá z nich má jiný smysl, jiné cíle, jiné prostředky k fungování, jiné místo ve společnosti a jinou zodpovědnost před Bohem i před lidmi. Kdykoliv dochází k překračování hranic v Bohem stanovených oblastech nebo k jejich zaměňování, tak vzniká zmatek, který se nelíbí Bohu a není prospěšný lidem.

Druhou oblastí nezávislosti církve je oblast, která se týká financování církve. Naše církev není placena ze státního rozpočtu ani z rozpočtu jiné organizace. Věříme, že platí staré přísloví: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!“ Biblické společenství křesťanů je ekonomicky nezávislé na jakýchkoliv vnějších zdrojích. Provoz církve (pronájmy, poplatky spojené s provozem, plat kazatele, …) si hradí ti, kdo se k této církvi hlásí nebo ji chtějí dobrovolně ze svých vlastních prostředků podporovat.

Třetí oblast se týká biblického učení a rozhodování církve. Biblické společenství křesťanů je také v těchto věcech nezávislé na jakékoliv další vnější autoritě či struktuře. Nejsme součástí žádné denominace nebo struktury, která by nám říkala, čemu máme věřit nebo jak se máme rozhodovat. Věříme, že místní církev má být v těchto věcech nezávislá a o svých věcech má rozhodovat sama na základě Písma, pod konečnou lidskou autoritou ustanovených starších místního sboru. Proto je rozhodování naší církve v rukou sboru, kde poslední lidskou instancí jsou naši ustanovení starší, kteří nesou před Bohem i před církví a před světem zodpovědnost za každé rozhodnutí týkající se místního sboru. Nicméně i jejich jednání a rozhodování musí být vždy postavené na Božím slově a je zodpovědností každého věřícího, který se hlásí k našemu sboru, aby rozhodnutí starších na základě Písma rozsuzoval.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer