Časté otázky - Křesťanský život

Křesťané v každé době se zabývali otázkou, co to je místní církev. Jak má vypadat, kdo ji má tvořit, čím se má zabývat. Znovuzrození lidé, obrácení k Bohu, vždy hledali místo, kde by mohli duchovně žít a růst k Boží slávě. Hledali místní církev, která bude plná Boží slávy.

Problém nalezení místní církve byl problémem lidí ve všech dobách. Modlím se, aby tento krátký článek pomohl těm, kdo hledají místní společenství křesťanů, aby se do něj mohli zapojit.

Křest je nařízení Nového zákona ustanovené Ježíšem Kristem. Je vnějším znamením toho, že pokřtěný člověk je ve společenství s Kristem, s Jeho smrtí, je ztotožněn s Jeho pohřbem a vzkříšením, je oblečen do Krista, jsou mu odpuštěny hříchy, vzdal se sám sebe a vydal se Bohu skrze Ježíše Krista, aby žil a chodil v novotě života. Křest znázorňuje očišťující a odpouštějící moc krve Kristovy a obživující moc Krista vzkříšeného.

  • Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. (J 3,3)

Ježíš vysvětluje učiteli náboženství Nikodémovi, že pokud chce poznat Boha, musí se nejprve znovu narodit. A my jsme na tom stejně jako Nikodém – proto také potřebujeme dobře porozumět, co tím Ježíš myslí, když mluví o znovuzrození. Znovuzrození je Božím dílem v člověku. Místo hříšného srdce dá Bůh člověku srdce nové, které miluje Boha, a které se prokazuje novým způsobem života.

Písmo ukazuje, že zákon Mojžíšův (nikoliv nařízení daná Adamovi, Noemu nebo Abrahamovi) byl přidán pouze do příchodu Krista (Ga 3,24) a pro svou zastaralost (Žd 8,13) byl skrze kříž zcela a kompletně vyprázdněn (Žd 9,10; Kol 2,14; Ef 2,14-15). Ne jeho část, ale celý kompletní zákon, ten, jenž byl dán Mojžíšovi a jehož součástí je desatero včetně svěcení soboty - sabatu. Nikdo před Mojžíšem, ani Adam ani Abraham ani Noe sabat nesvětili (resp. nemáme žádný doklad, že by to dělali či nedělali) a podstatné jméno „sabat" není v knize Genesis zmíněno ani jedenkrát.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer