Časté otázky - Ježíš Kristus

Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista? Může být křesťanem ten, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh v těle?

Odpovědět můžeme velmi jednoduše – nemůže. Popírání Božství Ježíše Krista znamená popírání Boží trojice a to ukazuje na zásadní neporozumění tomu, kdo je to Bůh. Pokud člověk alespoň v základních obrysech nerozumí otázce Boží trojice, nepřichází k Bohu, kterého zjevuje Písmo. Pokud někdo popírá Božství Ježíše Krista, nepřichází ke Kristu, jehož zjevuje Boží slovo, ale k „jinému“ Ježíši (viz 2K 11,4). A to znamená naprosté nepochopení evangelia. Bez pochopení a přijetí pravdy evangelia ale nemůže být nikdo zachráněn.

Ježíš Kristus není pouhým dokonalým člověkem, ačkoliv dokonalým člověkem bezpochyby byl, není ani Bohem, který by se ukázal v lidském těle, ale je najednou a v jednu chvíli už navěky cele Bohem a cele člověkem. On je Bůh, který přišel v těle.

Jan 1,1-14 1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 4V něm byl život a život byl světlo lidí. 5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 6Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. 7Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 8Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer