Časté otázky - Křesťanství

Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista? Může být křesťanem ten, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh v těle?

Odpovědět můžeme velmi jednoduše – nemůže. Popírání Božství Ježíše Krista znamená popírání Boží trojice a to ukazuje na zásadní neporozumění tomu, kdo je to Bůh. Pokud člověk alespoň v základních obrysech nerozumí otázce Boží trojice, nepřichází k Bohu, kterého zjevuje Písmo. Pokud někdo popírá Božství Ježíše Krista, nepřichází ke Kristu, jehož zjevuje Boží slovo, ale k „jinému“ Ježíši (viz 2K 11,4). A to znamená naprosté nepochopení evangelia. Bez pochopení a přijetí pravdy evangelia ale nemůže být nikdo zachráněn.

Křest je nařízení Nového zákona ustanovené Ježíšem Kristem. Je vnějším znamením toho, že pokřtěný člověk je ve společenství s Kristem, s Jeho smrtí, je ztotožněn s Jeho pohřbem a vzkříšením, je oblečen do Krista, jsou mu odpuštěny hříchy, vzdal se sám sebe a vydal se Bohu skrze Ježíše Krista, aby žil a chodil v novotě života. Křest znázorňuje očišťující a odpouštějící moc krve Kristovy a obživující moc Krista vzkříšeného.

  • Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. (J 3,3)

Ježíš vysvětluje učiteli náboženství Nikodémovi, že pokud chce poznat Boha, musí se nejprve znovu narodit. A my jsme na tom stejně jako Nikodém – proto také potřebujeme dobře porozumět, co tím Ježíš myslí, když mluví o znovuzrození. Znovuzrození je Božím dílem v člověku. Místo hříšného srdce dá Bůh člověku srdce nové, které miluje Boha, a které se prokazuje novým způsobem života.

Co je křesťanství?

1. list Korintským 15,1-4 říká: „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem."

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer