Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Ž1

Bůh přesilný, Bůh Abrahamův, Izákův, Bůh náš!  Víte On, on nám nedaroval spolu s Kristem všecko. On nám daroval v Kristu, svém Synu všecko! Jsme nová stvoření! Budeme dnes mluvit právě o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha.

KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4)

Neřiďte se světem, ale Boží vůlí. Už víte, čeho pro vás Kristus dosáhl. Připomínal to Koloským i nám celé první dvě kapitoly, do kterých nyní máme rozdělený Pavlův list. A tady přichází zlom. Už víte, jak vás Bůh vysvobodil z moci tmy (1,13) a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máte vykoupení a odpuštění hříchů! To Kristus vás smířil s Bohem.