Bůh zjevuje skryté věci (Gn 42,1-38)

Před vlastním hříchem nelze utéct!

V předchozích dvou kapitolách se naplňovaly sny, které Josef z Boží moudrosti vyložil druhým lidem, nyní uvidíme, jak se začínají naplňovat jeho vlastní sny, které měl ještě jako mladík v domě svého otce, a jejichž výklad až do této chvíle postrádal.

Text kázání

Osnova kázání